THUẾ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?

Thuế đất phi nông nghiệp là gì

Thuế đất phi nông nghiệp là gì? Thuế đất phi nông nghiệp cần nộp khi nào? Những đối tượng nào không cần phải đóng thuế khi sử dụng đất đai phi nông nghiệp? Đó là những câu hỏi phổ biến của người sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong phạm vi bài viết dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt trả lời những thắc mắc trên căn cứ theo quy định pháp luật.

Thuế đất phi nông nghiệp là gì

Thuế đất phi nông nghiệp là gì?

Thuế đất phi nông nghiệp hay còn có tên gọi khác là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chính là số tiền mà cá nhân, tổ chức hay đơn vị cần phải nộp trong quá trình sử dụng đất đai phi nông nghiệp dựa theo quy định tại bộ luật đất đai (năm 2013). Khoản thuế đất phi nông nghiệp được thu dựa trên vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất.

Cần phải nộp thuế đất phi nông nghiệp khi nào?

Không phải bất cứ ai cũng phải đóng thuế đất phi nông nghiệp, việc nộp thuế đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với những trường hợp dưới đây:

 • Những cá nhân sử dụng đất đang trực tiếp đất ở nông thôn, đất ở tại thành thị quy định ở luật đất đai hiện hành và những văn bản chỉ dẫn thi hành.
 • Các loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp loại trừ đất phi nông nghiệp không được dùng vào mục đích kinh doanh thuộc nhóm đối tượng không phải chịu thuế thì những trường hợp buộc phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm:
 • Những cá nhân sử dụng đất để xây dựng các khu công nghiệp bao gồm đất đai để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và những khu kinh doanh, sản xuất tập trung khác có chung chế độ sử dụng đất đai theo quy định của luật đất đai.
 • Những loại đất đai phải nộp thuế cũng bao gồm những đất để làm mặt bằng cho xây dựng cơ sở kinh doanh, sản xuất bao gồm đất xây dựng cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp; xây dựng các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại và những công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh, sản xuất (tính cả đất đai để làm mặt bằng cho xây dựng cơ sở kinh doanh, sản xuất trong khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo pháp luật quy định.
 • Các cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất đai nhằm mục đích khai thác khoáng sản, đất dùng làm mặt bằng để chế biến khoáng sản, trừ những trường hợp khai thác khoáng sản mà không gây ảnh hưởng đến phần lớp đất mặt hay mặt đất đang khai thác theo quy định pháp luật.
 • Cá nhân sử dụng đất nhằm mục đích sản xuất vật liệu xây dựng và làm đồ gốm gồm có đất khai thác nguyên liệu và đất đai làm mặt bằng sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
 • Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình dùng vô mục đích kinh doanh thì cũng thuộc nhóm đối tượng đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo pháp luật quy định.

Những đối tượng nào không phải đóng thuế khi sử dụng đất đai phi nông nghiệp

Những cá nhân sử dụng đất đai phi nông nghiệp không phải đóng thuế khi sử dụng đất đai phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau:

 • Những cá nhân sử dụng đất đai xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc nhóm đất xây dựng những công trình sự nghiệp thuộc những ngành nghề và lĩnh vực về văn hóa, xã hội, kinh tế, tổ chức chính trị, khoa học công nghệ, ngoại giao của cơ quan nhà nước,…
 • Các loại đất để làm nghĩa địa, nghĩa trang thì không phải đóng thuế sử dụng đất đai phi nông nghiệp.
 • Căn cứ theo quy định pháp luật đối với đất sông, suối, kênh, rạch, ngòi và mặt nước chuyên sử dụng sẽ không phải đóng thuế sử dụng đất đai phi nông nghiệp.
 • Đất đai có những công trình là miếu, am, từ đường, đình, đền, nhà thờ họ gồm có quy mô diện tích đất xây dựng công trình là miếu, am, từ đường, đình, đền, nhà thờ họ theo khuôn viên thửa đất có những công trình theo quy định bởi pháp luật.
 • Thời điểm hiện tại, các loại đất quốc phòng, an ninh gồm có các loại đất sau:
 • Đất đai thuộc doanh trại và trụ sở đóng quân của doanh trại.
 • Đất đai để làm căn cứ quân sự để làm doanh trại theo đúng quy định.
 • Đất đai phục vụ trực tiếp cho hoạt động an ninh, quốc phòng và những loại đất làm những công trình khoa học, công nghệ, công nghiệp.
 • Loại đất làm kho tàng của những đơn vị vũ trang nhân dân không phải nộp thuế sử dụng đất đai phi nông nghiệp.

Trên đây là những phân tích mới nhất về thuế đất phi nông nghiệp là gì? Thuế đất phi nông nghiệp cần nộp khi nào? Hy vọng những thông tin trên đem lại nhiều giá trị hữu ích cho bạn đọc.