NGƯỜI MUA ĐẤT PHẢI ĐÓNG THUẾ GÌ? BÊN BÁN CHỊU THUẾ GÌ?

Người mua đất phải đóng thuế gì

Trên thực tế, có rất nhiều người thực hiện những giao dịch liên quan tới quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà ở. Khi tiến hành những giao dịch mua bán đất thì cả hai bên đều phải thực các nghĩa vụ nhất định về tài chính đối với nhà nước. Theo quy định khi mua bán nhà, đất bên mua và bên bán có nghĩa vụ đóng thuế, lệ phí, phí. Vậy người mua đất phải đóng thuế gì? Bên bán chịu thuế gì?

Người mua đất phải đóng thuế gì

Người mua đất phải đóng thuế gì? Bên bán chịu thuế gì?

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một hình thức thuế thu vô những khoản thu nhập của những người kinh doanh và không kinh doanh.

Theo luật thuế thu nhập cá nhân (năm 2007) và được sửa đổi vào năm 2012 & 2014 thì quy định về các loại thu nhập chịu thuế.

Điều 3: Về thu nhập chịu thuế

Thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm những loại thu nhập dưới đây, trừ loại thu nhập được bỏ thuế được quy định tại điều 4 của bộ luật này:

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS, gồm có:

  • Thu nhập mang lại từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản được gắn liền với đất.
  • Thu nhập mang lại từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu hay quyền sử dụng nhà ở.
  • Thu nhập mang lại từ việc chuyển nhượng quyền thuê mặt nước hay quyền thuê đất.
  • Những khoản thu nhập khác có được từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Căn cứ theo quy định này thì thu nhập mang lại từ hoạt động chuyển nhượng đất, nhà được quy định bởi pháp luật là thu nhập phải chịu thuế. Những đối tượng bị đóng thuế là cá nhân có thu nhập kể trên.

Điều 4: Về thu nhập không phải đóng thuế

Thu nhập có được từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng, giữa cha/mẹ đẻ với con ruột, giữa cha/mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha/mẹ vợ với con rể, giữa cha/mẹ chồng với con dâu, giữa ông/bà ngoại với cháu ngoại, giữa ông/bà nội với cháu nội, hay giữa anh chị ruột với nhau.

Thu nhập có được từ việc nhượng lại quyền sử dụng đất ở, nhà ở và tài sản được gắn liền với đất ở của một người trong trường hợp người đó chỉ có một đất ở, nhà ở duy nhất.

Thu nhập có được từ giá trị quyền sử dụng đất của người được giao đất bởi nhà nước.

Thu nhập có được từ việc thừa kế tài sản hay quà tặng là bất động sản giữa hai vợ chồng, giữa cha/mẹ đẻ với con ruột, giữa cha/mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha/mẹ vợ với con rể, giữa cha/mẹ chồng với con dâu, giữa ông/bà ngoại với cháu ngoại, giữa ông/bà nội với cháu nội, hay giữa anh chị ruột với nhau.

Thu nhập của các hộ gia đình hay cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm muối, lâm nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản chưa thông qua chế biến để thành những sản phẩm khác hay chỉ qua các bước sơ chế thông thường.

Thu nhập có được từ việc chuyển đổi loại đất nông nghiệp của hộ gia đình hay cá nhân được nhà nước giao cho để sản xuất.

Theo quy định, thì chuyển nhượng quyền để sử dụng đất giữa hai vợ chồng, giữa cha/mẹ đẻ với con ruột, giữa cha/mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha/mẹ vợ với con rể, giữa cha/mẹ chồng với con dâu, giữa ông/bà ngoại với cháu ngoại, giữa ông/bà nội với cháu nội, hay giữa anh chị ruột với nhau không phải chịu đóng loại thuế thu nhập cá nhân.

Đối với những trường hợp chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và toàn bộ những tài sản được gắn liền với đất ở của một người trong trường hợp người đó chỉ có duy nhất một nhà ở, đất ở thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Lệ phí trước bạ

Căn cứ theo điều 2, điều 3 tại nghị định 140/2016/NĐ- CP có quy định đất, nhà thuộc nhóm đối tượng phải chịu loại lệ phí trước bạ. Các cá nhân và tổ chức cần phải nộp lệ phí trước bạ này khi thực hiện đăng kí quyền sở hữu, quyền sử dụng cho nhà, đất ở cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Phí thẩm định giấy tờ/hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền để sử dụng đất

Theo quy định trong qua trình tiến hành chuyển nhượng, hai bên mua bán có nghĩa vụ phải đóng phí thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền được sử dụng đất.

Trên đây là những phân tích mới nhất về vấn đề người mua đất phải đóng thuế gì? Bên bán chịu thuế gì? Hy vọng thông tin này có giá trị cho bạn đọc.