ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG LÀ GÌ?

Đất chưa sử dụng là gì

Đất đai được phân thành 3 nhóm gồm có nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiêp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ khái niệm đất chưa sử dụng là gì?

Đất chưa sử dụng là gì

Đất chưa sử dụng là gì?

Dựa theo khoản 3 điều 10 của bộ luật đất đai (2013) thì nhóm đất chưa sử dụng gồm có những loại đất chưa được xác định mục đích sử dụng

Đất chưa sử dụng là đất không có đủ điều kiện hay chưa được xác định để đưa vô mục đích nuôi, trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chưa được xác định là đất dân cư nông thôn, thành thị, chuyên dùng. Và nhà nước chưa giao cho đơn vị tổ chức, hộ gia đình hay bất kì cá nhân nào để sử dụng ổn định lâu dài.

Hay đơn giản, đất chưa sử dụng bao gồm toàn bộ những loại đất chưa được xếp vô 1 trong 2 nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất nông nghiệp.

Có những loại đất chưa sử dụng nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP đất chưa sử dụng được phân thành 3 loại sau:

 • Đất bằng chưa được sử dụng.
 • Đất đồi núi chưa được sử dụng.
 • Núi đá không có rừng cây.

Đất chưa sử dụng được ký hiệu như thế nào trên bản đồ địa chính?

Dựa vào Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính nhóm đất chưa sử dụng được ký hiệu như sau:

 • Đất bằng chưa được sử dụng: BCS
 • Đất đồi núi chưa được sử dụng: DCS
 • Núi đá không có rừng cây: NCS

Những quy định về nhóm đất chưa sử dụng

Quy định về quản lý nhóm đất chưa sử dụng

Dựa theo điều 164 của luật đất đai được quy định như sau:

 1. UBND cấp xã có trách nhiệm về vấn đề quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng ở địa phương và thực hiện đăng kí vào hồ sơ địa chính.
 2. UBND cấp tỉnh quản lý đất đai chưa sử dụng tại những đảo chưa có người ở.
 3. Việc quản lí đất chưa sử dụng được tiến hành thực hiện tuân theo các quy định của chính phủ.

Do vậy, thẩm quyền về vấn đề quản lý nhóm đất chưa sử dụng thuộc về UBND cấp xã và cấp tỉnh, cụ thể:

 • UBND cấp xã có thẩm quyền quản lý đất chưa sử dụng ở địa phương.
 • UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý đất ở những đảo chưa có người ở.

Đưa nhóm đất chưa sử dụng vào sử dụng

Theo điều 165, bộ luật đất đai được quy định cụ thể như sau:

 1. Căn cứ theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND các cấp có kế hoạch để đầu tư, khai hoang, cải tạo đất, phục hóa để đưa nhóm đất chưa sử dụng vô sử dụng.
 2. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tham gia đầu tư để đưa nhóm đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Đối với phần diện tích đất được quy hoạch sử dụng vô mục đích nông nghiệp thì được ưu tiên giao cho các hộ gia đình hay cá nhân trực tiếp tham gia sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, làm muối tại địa phương, chưa được giao đất hay thiếu đất để canh tác, sản xuất.

Vì thế nên, nhà nước đã khuyến khích đưa đất chưa được sử dụng vào sử dụng nhằm hạn chế việc lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Có được chuyển nhượng đất chưa sử dụng không?

Theo quy định hiện hành, đất chưa sử dụng thuộc phạm vi quản lý UBND cấp xã hay cấp tỉnh không được phép chuyển nhượng.

Thu hồi đất chưa được sử dụng

Theo khoản 11 điều 3 của luật đất đai quy định:

Nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước ra quyết định lấy lại quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hay thu lại đất của cá nhân sử dụng đất vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai.

Vì đất chưa được sử dụng thuộc phạm vi quản lý của nhà nước, nếu chưa được giao cho tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân sử dụng theo quy hoạch thì không có việc bị thu hồi. Còn nếu đất chưa sử dụng giao cho đơn vị tổ chức, hộ gia đình hay cá nhân nhưng không sử dụng thì sẽ bị thu hồi sau một thời gian.

Trên đây là bài phân tích mới nhất về đất chưa sử dụng là gì? Những quy định liên quan đến đất chưa sử dụng. Hy vọng bài viết này có ích cho các bạn khi tìm hiểu về bất động sản.