CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ GÌ?

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Chuyển nhượng đất cần giấy tờ gì? Sang tên trên sổ đỏ mất bao lâu? Trong phạm vi bài viết dưới đây chúng tôi sẽ lý giải cho bạn đọc tất tần tật những câu hỏi trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

 Khi đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện theo pháp luật quy định thì cá nhân sử dụng đất được chuyển giao quyền được sử dụng đất của bản thân mình cho cá nhân khác theo các hình thức cụ thể. Chuyển quyền được sử dụng đất đã được quy định cụ thể trong bộ luật đất đai năm 2013 tại khoản 10 điều 3:

Chuyển quyền được sử dụng đất đai là vấn đề chuyển giao quyền được sử dụng đất đai từ cá nhân này sang cá nhân khác nhờ vào các hình thức chuyển đổi, thừa kế, chuyển nhượng, cho tặng quyền được sử dụng đất đai và góp vốn bằng quyền được sử dụng đất đai.

Do vậy, việc chuyển giao quyền được sử dụng đất đai từ cá nhân này sang cá nhân khác được tiến hành thực hiện thông qua nhiều phương thức khác biệt, chi tiết như sau:

  • Chuyển đổi quyền được sử dụng loại hình đất đai nông nghiệp giữa cá nhân hay hộ gia đình ở trong cùng một thị xã, phường, huyện với nhau giúp tạo sự thuận lợi trong các hoạt động canh tác nông nghiệp.
  • Chuyển nhượng quyền được sử dụng đất đai (hay người dân còn gọi là mua bán đất đai). Đây chính là hình thức thường gặp nhất để chuyển quyền được sử dụng đất.
  • Thừa kế quyền được sử dụng đất đai chính là một hình thức chuyển giao quyền được sử dụng đất đai của người đã chết sang cá nhân còn sống theo quy định pháp luật hay dựa theo di chúc.
  • Cho tặng quyền được sử dụng đất đai chính là một hình thức chuyển giao quyền được sử dụng đất đai từ cá nhân này sang cá nhân khác khi hai bên còn sống.
  • Góp vốn thông qua quyền được sử dụng đất đai chính là một hình thức chuyển giao quyền được sử dụng đất khi góp vốn để thành lập các doanh nghiệp dựa theo quy định.

Chuyển nhượng đất cần giấy tờ gì?

Để được phép sang tên sổ đỏ, phía người bán cần phải có giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền được sử dụng đất đai và quyền được sở hữu nhà ở hợp pháp; đất đai, nhà ở không xảy ra tranh chấp hay đang thuộc vào đối tượng quy hoạch; bản hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng hay thừa kế được ký kết theo đúng pháp luật.

Sổ đỏ hay còn được gọi với tên khác là giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền được sử dụng đất đai, quyền được sở hữu nhà ở. Để được phép cho sang tên trên sổ đỏ, bên phía người bán cần phải có giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền được sử dụng đất đai, quyền được sở hữu nhà ở một cách hợp pháp; đất đai và nhà ở không có diễn ra tranh chấp hay thuộc diện quy hoạch của nhà nước; hợp đồng để chuyển nhượng, cho tặng hay thừa kế được ký kết theo đúng pháp luật. 

Sau khi đáp ứng được đầy đủ những điều kiện nêu trên, hai bên đến Ủy Ban Nhân Dân cấp quận ở nơi có nhà đất để thực hiện các thủ tục sang tên trên sổ đỏ.

Sang tên trên sổ đỏ mất bao lâu?

Căn cứ theo bộ luật đất đai năm 2013 tại điều 95 thì thời hạn để sang tên trên sổ đỏ được quy định là không vượt quá 30 ngày làm việc.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ dẫn để thi hành bộ luật đất đai năm 2013 được quy định tại điều 61, khoản 1: Chuyển nhượng, thừa kế, chuyển đổi, cho tặng, đăng ký để góp vốn thông qua quyền được sử dụng đất đai, quyền được phép sở hữu tài sản có gắn liền với đất đai là không vượt quá 10 ngày.

Do đó, căn cứ theo nghị định 43 về hướng dẫn chi tiết trong luật đất đai năm 2013 đã quy định rõ ràng về thời gian để sang tên trên sổ đỏ là chỉ trong vòng 10 ngày làm việc.

Bài viết trên đã cập nhật những nội dung phân tích mới nhất của chúng tôi về Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Chuyển nhượng đất cần giấy tờ gì? Sang tên trên sổ đỏ mất bao lâu? Mong rằng những thông tin trên đã đem đến cho bạn đọc nhiều kiến thức giá trị.