BẢN ĐỒ GIẢI THỬA LÀ GÌ?

bản đồ giải thửa là gì

Tranh chấp đất đai là vấn đề không thể tránh khỏi trong đời sống. Việc tranh chấp đất đai diễn ra chủ yếu do người dân không xác định được một cách rõ ràng ranh giới khu đất, quy mô đất. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn hay ở vùng sâu, vùng xa nơi mà ở đó người dân còn kém hiểu biết về pháp luật. 

Thực trạng tranh chấp đất giữa những hộ gia đình gần kề nhà nhau là điều khá quen thuộc. Việc tiến hành trích lục thửa đất và bản đồ giải thửa là một trong những cơ sở quan trọng để những cơ quan nhà nước thẩm quyền giải quyết. Vậy bản đồ giải thửa là gì?

bản đồ giải thửa là gì

Bản đồ giải thửa là gì?

Bản đồ giải thửa thể hiện toàn bộ thông tin của thửa đất. Cung cấp những thông tin như vị trí, quy mô diện tích hay hình dáng của thửa đất để giúp người sử dụng đất có thể thực hiện những quyền về đất như thừa kế, mua bán hay cho tặng đất đai. 

Ngoài ra, bản đồ giải thửa cũng giúp nhà nước dễ dàng hơn trong hoạt động quản lý đất đai và thực hiện các thủ tục giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất đai và công nhận quyền được sử dụng đất đai.

Nếu trích lục thửa đất chỉ thể hiện được thông tin của một thửa đất nhất định nào đó thì trích lục bản đồ địa chính gồm có cả thông tin của một thửa đất và một khu vực đất đai. Trích lục thửa đất là bản vẽ giấy hay bản vẽ trên bản đồ kỹ thuật số trình bày chi tiết ranh giới và phạm vi của một khu đất cụ thể nào đó trên bản đồ địa chính.

Nhờ vào bản trích lục bản đồ địa chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quản lý đất đai cũng như cá nhân sử dụng đất nắm rõ vị trí, sô thửa, số tờ bản đồ, số thứ tự thửa đất, địa chỉ, quy mô, mục đích sử dụng đất, tên của chủ sở hữu đất đai, những thay đổi của thửa đất khi so với hồ sơ pháp lý về quyền được sử dụng đất, bản vẽ của thửa đất và những công trình khác có mối liên quan, hệ thống hạ tầng giao thông, sông, suối, thủy lợi.

Tuy nhiên, cần chú ý trích lục bản đồ địa chính không được xem là văn bản có tính pháp lý để minh chứng quyền được sử dụng đất. Bản đồ địa chính chỉ là cơ sở để đưa ra những thông tin, đặc trưng của một thửa đất hay một khu vực đất đai cụ thể. Bản đồ được văn phòng đăng ký đất đai quản lý, đăng ký quyền được sử dụng đất đai cấp tỉnh; Chi nhánh đăng ký quyền được sử dụng đất đai, văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Lý do cần phải thực hiện trích lục bản đồ địa chính là gì?

Như đã đề cập ở trên trích lục bản đồ địa chính không những giúp các cơ quan thẩm quyền dễ dàng hơn trong hoạt động quản lý đất đai và tiến hành những thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai. Mà nhờ có bản trích lục này, cá nhân sử dụng đất được cung cấp toàn bộ các thông tin cần thiết về thửa đất, khu vực đất thuộc quyền được sở hữu của mình, căn cứ vào đó họ có thể thuận tiện thực hiện những quyền của mình với đất và giảm thiểu tối đa những tranh chấp không đáng có trong quá trình sử dụng đất đai.

Một số trường hợp cụ thể cần tiến hành trích lục địa chính và trích lục thửa đất gồm có:

  • Trường hợp đất đai chưa có trích đo thửa đất và chưa có bản đồ địa chính.
  • Trường hợp cá nhân thuê đất, xin giao đất có yêu cầu đến cơ quan thẩm quyền quản lý về đất đai.
  • Trường hợp giữa những cá nhân sử dụng có tranh chấp về quyền được sử dụng đất và sở hữu các tài sản có liên quan.
  • Trường hợp ranh giới giữa các thửa đất đi mờ hay bị mất đi.
  • Trường hợp thực hiện những quyền của cá nhân sử dụng đất như việc chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng, cho thuê, thế chấp quyền được sử dụng đất đai hay góp vốn bằng quyền được sử dụng đất đai.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về bản đồ giải thửa là gì? Và những vấn đề liên quan khác về đất đai. Hy vọng những thông tin này hữu ích đối với bạn đọc.